MENÜ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÖN KAYIT FORMU

 

Veri Sorumlusu

Özel Ata Eğitim Kurumları (“Ata Koleji” veya “Okul”) olarak, sizin ve velisi/vasisi olduğunuz öğrencinin kişisel verilerinin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, veri sorumlusu olarak www.atakoleji.k12.tr internet sitesi (“Site”) üzerinde bulunan ön kayıt formunu doldurmanız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki haklarınız konularında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sizin ve velisi/vasisi olduğunuz öğrencinin hangi kişisel verilerinin topladığımız/işlediğimiz, aşağıdaki tabloda bu verileri toplama yöntemlerimiz ile birlikte belirtilmiştir:

Veri Sahibi

               İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Veli/Vasi

Kimlik: Ad-soyad

İletişim: Telefon numarası, e-posta adresi.

Elektronik ortamda form doldurulması, telefon, ya da e-posta kanalları aracılığıyla;

 

Otomatik ve kısmen otomatik yöntemler.

Öğrenci

Kimlik: Ad-soyad, anne-baba adı

Diğer Bilgiler: Sınıf bilgisi.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Ata Koleji, öğrenci ve veli/vasi bilgilerini aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Öğrenci Bilgileri:

Veli/Vasi Bilgileri:

 

 • Öğrenci ön kayıtlarının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Öğrencinin kaydolmak istediği sınıf kontenjanının uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Talep, şikâyet ve önerilerinin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • Ön kayıt taleplerinin değerlendirilmesi kapsamında veli/vasi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ön kayıt kapsamında veli/vasiye ücret teklifinde bulunulması,
 • Talep, şikâyet ve önerilerin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kanun’un 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda, Ata Koleji olarak kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlediğimize yer verdik:

Hukuki Sebep

Örnek Veri İşleme Süreci

Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Örneğin, Ön kayıtlarınızın alınması ve akabinde öğrenci kayıt sözleşmesinin imzalanması için veli/vasi ile iletişime geçilmesi.  

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Örneğin, Öğrencilerin kaydolmak istedikleri sınıfa uygunluklarının değerlendirilmesi ve veli/vasiye bu konuda bilgi sağlanması. 

Kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığının öğrenciye ait bilgi/belge talebinde bulunması.

 

 

Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması.

Örneğin, Olası bir uyuşmazlık halinde haklarımızın korunması.


 

Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Okulumuz, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla, yine aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmaktadır:

 • Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer yetkili kişi/kurumlar: Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara veya adli mercilere bilgi verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır.
 • İş Ortakları: Denetim ve raporlamaların yapılabilmesi, iş ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, Ata Koleji ve ortaklarının politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması.
 • Hizmet Sağlayıcılar: Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Kişisel verisi Ata Koleji tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Okulumuza başvurma ve Kanun’da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak üzere Okulumuza başvururken, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

 

Ata Koleji’nin kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için www.atakoleji.k12.tr internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44