MENÜ
ANAOKULUNDA
İyi eğitim,
mutlu gelecek.

ANAOKULUNDA İyi eğitim, mutlu gelecek.

AKADEMİK PROGRAMLAR

OKULA HAZIRLANIRKEN HAYATA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR

Ata Koleji, Ata Eğitim Sistemi kapsamında uygulanan GEMS (Great Explorations in Math and Science) programıyla, çift dil eş zamanlı uygulanacak şekilde Matematik ve Fen kavramlarının temeli atılır.

21. yüzyıl becerilerini ve yaşam becerilerini bir araya getirerek problem çözme, iş birliği yapabilme, iletişim ve yaratıcılık becerileri gibi beceriler geliştirmeyi amaçlamaktayız. Tüm bu becerileri içeren Yaşam Becerileri/Life Competencies, Düşünme Becerileri dersleri de özgün programımızı besleyen geleceğin eğitim programlarıdır.

Tüm güne yayılan çift dil eğitim programı felsefesiyle çocuklarımızın her iki dilde de kendilerini öz güvenle ifade edecekleri yarınlar, temel hedefimizdir.

OKULA HAZIRLANIRKEN HAYATA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR


ATA KOLEJİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

Erken çocukluk dönemi; yeni bilgilerin hızlıca öğrenildiği, merak duygusuyla çevreyi ve kendilerini keşfedildiği dönemdir.

Ata Koleji okul öncesi eğitim modeli ile öğrencilerini mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi, nitelikli eğitim ve öğretim ile eğitim hayatlarındaki ilk adımlarını doğru olarak atmalarını, öğrencilerine hayatlarını şekillendirecek temel becerileri kazandırmayı hedefler.

Anaokulumuzda birincil amacımız, eğitim yaşantısına ilk adımını atan çocuklarımızda olumlu okul algısı yaratmaktır. İlkokul programıyla entegre olacak biçimde hazırlanan özgün eğitim programımızla, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaran beş gelişim alanını desteklenmeye (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım becerileri) odaklanılır.


EĞİTİM PROGRAMI

 

Anaokulu eğitim programıyla,

  • Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkuyu desteklemek.
  • Problem çözme becerileri kazandırmak.
  • Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde hem yabancı dilde kendini ifade etme becerilerini desteklemek ve geliştirmek.
  • Sağlıklı bir fiziksel gelişim sağlamak.
  • Öğrencilerimiz arasındaki sosyal etkileşimi ve ilişkileri geliştirmek.
  • Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesini sağlamak.
  • Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.
  • Okuma-Yazma becerilerini geliştirici temel kazanımları vermek.
  • İlkokula geçiş süreçlerini ve ilkokula uyumu desteklemek.

GEMS TEMELLİ PROGRAM NEDİR?

Ata Eğitim Sistemi’ne dahil olan GEMS Temelli Program, (Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar Programı), Montessori, Reggio Emilio, Orff Metodu, High Scope ve Proje Tabanlı öğrenme yaklaşımlarının birleşiminden meydana gelmiştir. Bu program anaokulu çağındaki çocuklara her şeyi somut yaklaşımlarla ve oyunlarla kavratır. 

İlkokula hazırlıkta büyük bir basamak olan anaokulunda dersleri sevdiren GEMS Modeliyle sürekli bir öğrenme sağlanır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlıklarını edinmelerini sağlar.

GEMS TEMELLİ PROGRAM

GEMS Programı ile
• Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirilir,
• Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamaları sağlanır,
• Temel fen ve matematik becerilerinin önemi gösterilir,
• Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesi sağlanır.

 

 

Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44