MENÜ

PANDEMİ POLİTİKASI

OKULA DÖNÜŞ

2020 Mart ayından itibaren Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı güncel bilgiler ışığında okulumuzda gerekli tüm tedbirler alınmakta ve koruyucu uygulamalar sürdürülmektedir. Bu doküman 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okulların açılmasıyla birlikte uygulanacak tedbirler ve düzenlemeler konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 • COVID-19 Hakkında
 • Özel ATA Okulları Pandemi Politikası
 • Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi
 • Pandemi İletişim Ağı
 • Hijyen Uygulamaları ve Yeni Düzenlemeler
 • Eğitim-Öğretim Süreci
 • Okula Giriş-Çıkışlar
 • Bir Personel, Öğrenci veya Ziyaretçinin Hastalanması
 • Önlem Görsel Örnekleri
 • Okulum Temiz Belgesi

COVID-19 Hakkında

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi tarafından Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen zatürre vakaları bildirilmiştir. 7 Ocak 2020’de vakalara yeni bir koronavirüsün sebep olduğu tespit edilmiş ve 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırılmıştır. Günümüzde tüm ülkelere yayılmış olan bu yeni virüs türüne karşı Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda halk sağlığı önlemleri alınmaktadır.

Amaçlar vaka görülme hızının düşürülmesi, salgın eğrisindeki yükselişin yavaşlatılması; böylece sağlık hizmetine olabilecek yoğun talebin ve ağır tıbbi sonuçların önüne geçmektir. Hastalık temel olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Öksüren, hapşıran hasta bireylerin ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin temas etmesi sonucu bulaşma gerçekleşir.
Semptom göstermeyen kişiler de hastalığı bulaştırma riskine sahiptir (COVID-19 Rehberi). T.C. Sağlık Bakanlığı’nın genel korunma önlemleri aşağıda belirtilmiştir (Sağlık Bakanlığı Yeni Koronavirüs Kitapçığı):

 • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
 • Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
 • Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
 • Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
 • El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
 

Belirtiler varsa:

 
 • Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maske mutlaka takılmalıdır.

Özel ATA Okulları Pandemi Politikası

 • Pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiler takip edilir; ilgili prosedürlerin güncelliğinden emin olunur. Tüm uygulamalarda Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve MEB tarafından yayınlanan yönetmelikler izlenir.
 • Tüm personel ve öğrenciler serviste ve okulda bulundukları süre boyunca yönetmelikler tarafından belirlenen koruyucu ekipmanları kullanır, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat ederler.
 • Tüm fiziki alanların hijyeni maksimum önlemle güvence altına alınır.
 • Personelimizin ve öğrencilerimizin günlük sağlık kontrolleri (Ateş taraması ve/veya semptom kontrolü) güvenli bir şekilde düzenli olarak yapılır.
 • Hasta olan (grip vb.) veya bir COVID-19 hastası ile yakın temasta bulunmuş olan personel ve öğrenciler evde kalmaları için yönlendirilir.
 • Personelimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışına zorunlu olmayan seyahatler ve kalabalık organizasyonlara katılım önerilmez. T.C. Sağlık Bakanlığı uyarınca yurt dışına çıkış yapan öğrenci, veli ve personelimizin 14 gün süre ile ev karantinasında kalmaları gerekir.
 • Okul çapında pandemi iletişim ağı kurularak; çalışanlar ve ailelerin semptomları raporlamaları, doğru bilgiye ulaşabilmeleri güvence altına alınır.
 • COVID-19 nedeniyle personelin çalışma sistemi yeniden düzenlenmiştir, hastalık durumunda kullanılan personel izinleri uzatılmıştır.
 • Yüksek risk grubunda olan personel ve öğrenciler, uzaktan çalışma ve çevrimiçi öğrenme seçenekleri sağlanarak korunur ve desteklenir.
 • Personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz sürecin psikolojik etkileri konusunda rehberlik birimimiz tarafından desteklenir.
 • Çalışanlar, veliler ve öğrencilere koruyucu önlemler için belirli aralıklarla uzaktan veya yüz yüze eğitimler verilir.

Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi

Pandemi süresince alınacak önlemlerin ve uygulanacak stratejilerin planlamasının zamanında ve eksiksiz yapılması, uygulamaya geçirilmesi Pandemi Önlem ve Acil Eylem Komitesi’nin sorumluluğundadır.

 

Komite Üyeleri:

 

Genel Müdür Okul Müdürleri

Akademik ve İdari Koordinatör Rehberlik Koordinatörü Kurumsal İletişim Koordinatörü Müdür Yardımcıları

İşletme Müdürü Kurum Doktoru Kurum Hemşireleri

Pandemi İletişim Ağı

Okul ve veli arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak amacıyla Pandemi İletişim Ağı oluşturulmuştur.

 • info@atakoleji.k12.tr e-posta adresi, yüz yüze veya telefon ile ulaşılamadığı her durum için kullanılır. Bu nedenle okul personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilir.
 • Öğrencimizin okulda bulunduğu süre içerisinde semptom gösterdiği tespit edilirse öğrenci izolasyon odasına alınır ve revir hemşiresi tarafından velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.
 • Velilerimizin yakın çevrelerinde temasta oldukları bir kişide Koronavirüs görülmesi veya şüphesi; öğrencimizin ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. semptomlardan herhangi birini göstermesi durumunda velimiz tarafından okul müdür yardımcısına / yönetimine ivedilikle bilgi verilmesi gereklidir. Hafta sonları ve resmî tatillerde bilgilendirme info@atakoleji.k12.tr adresine e-posta gönderilerek yapılır.
 • Okul personelinde COVID-19 pozitif olması durumunda İşletme Müdürü, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (ALO 184) arayarak bilgilendirme yapar. Öğrencide pozitif olması durumunda ise velisinin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile irtibata geçmesi için istenir. COVID-19,22 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca, “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi’ne eklenmiştir ve bildirimi zorunludur.
 • Tüm iletişim süreci okul doktoru koordinasyonunda gerçekleştirilir, kayıtlar dijital veri tabanında dokümante edilir.

Bina

 • Okul içindeki sık dokunulan yüzeyler (oyun alanı ekipmanı, masa yüzeyleri, sandalyeler, stor perde kulpları) günde en az üç kere temizlenir ve dezenfekte edilir.
 • Kapı ve pencere kolları, evye kulpları, tuvaletler her teneffüs/mola sonrasında temizlenir. Bezler temizlenen yüzeylere göre renklere ayrılmıştır ve her kullanım sonrası uygun şekilde yıkanır.
 • Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberler doğrultusunda yüzeyler için 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu, tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılır. Kumaş yüzeyler deterjan ve su ile periyodik olarak silinir.
 • Ofislerde kişisel kullanımdaki elektronik cihazlar kullanıcıları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilir.
 • Sınıf ve laboratuvarlarda kullanılan cihazlar (bilgisayar klavyeleri, fare, tablet bilgisayarlar vb.) %70’lik alkolle günde en az iki kere dezenfekte edilir.
 • Kolay erişilebilir yerlere alkol bazlı el dezenfektanı konulmuştur. Öğrencilerin kullanımı öğretmen kontrolünde gerçekleşir. Aynı zamanda %70 alkollü kolonya gerektiğinde kullanılması için temin edilmiştir.
 • Sınıflar, ofisler ve koridorlar için pedallı çöp kovaları, maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmiştir.
 • Tüm kapalı alanlar 45 dakikada bir havalandırılır. Havalandırma sistemleri %100 kapasite ile doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde çalışır, periyodik olarak dezenfekte edilir ve filtreleri temizlenir.
 • Temizlik yapan personel her zaman maske ve eldiven kullanır.
 • Okul zemin temizliği günde iki kez yapılır, asansörlerin dokunulan yüzeyleri günde en az 4 kez temizlenir. Asansörlerde aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle sosyal mesafe işaretlemesi yapılmıştır ve kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilir. Zorunlu olmadıkça kullanılmaz.
 • Koridorlara el hijyeni, sosyal mesafe, doğru maske ve siperlik kullanımı gibi günlük koruyucu önlemlere nasıl uyulacağını gösteren ve lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler asılmıştır.
 • Okul genelinde sosyal mesafe uyarı işaretleri yerleştirilmiştir.
 • Sınıflar, atölyeler, yemekhane, kütüphane, kantin vb. toplu kullanım alanları; kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Okul içindeki dinlenme alanlarında öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları sağlanır.
 • Ofislerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” ile ilgili uyarılar dikkate alınır.

Tuvaletler

 • Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır.
 • Tüm musluklar fotosellidir.
 • Tuvaletlerde sıvı sabun, el dezenfektanı, tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı sürekli olarak temin edilir.
 • Tuvaletlerin temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılır.

Revir

 • Okulumuzda anaokulu, ilkokul-ortaokul ve lise için bağımsız üç revir bulunmaktadır. Tam zamanlı bir okul doktorumuz ve üç hemşiremiz görev yapmaktadır.
 • Revirlerimizde hemşirelerimiz muayene esnasında tıbbi maske, eldiven, önlük ve siperlik kullanır; revir alanında sosyal mesafe kuralına riayet edilir.
 • Revire gelen hasta maske takar, girerken ve çıkarken dezenfektan ile ellerini temizlemesi gereklidir.
 • Revire sıra ile girilir ve gelen hastanın içerde hasta varsa girmesi önlenir.
 • Hasta muayene sedyesinde kağıt örtüler her işlem sonrası değiştirilir; kullanılan araç ve gereç her muayene sonrası dezenfekte edilir.
 • Revir her hasta sonrası havalandırılır, zemin ve eşyaların temizliği periyodik olarak sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile gerçekleştirilir. Revirden çıkan tıbbi atıklar kılavuza uygun şekilde saklanır ve bertaraf edilir.
 • Eğitim-öğretim süreci başlamadan önce tüm personele ve velilere dijital ortamda Sağlık Bilgi Formu ulaştırılır. Sağlık bilgi formuna COVID-19 ile ilgili detaylar yer almaktadır. Aynı zamanda okulların açılmasıyla birlikte, velilere Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” imzalatılır. Bir nüsha velide, bir nüsha okulda kalır.
 • Muayene edilen öğrenci revir defterine ve dijital veri tabanına kaydedilir. Eğer ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, baş ağrısı, tat ve koku alma duygularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtileri varsa öğrenci izolasyon odasına alınır. Velisine bilgi verilerek en yakın sağlık merkezine başvurmaları konusunda yönlendirilir.

Yemekhane

 • Okulumuz da alınan önlemler gereği paketli sandviç verilmektedir.
 • Masalarda yeme ve içme dışında maske takılması gereklidir.
 • Her kullanım arasında masa, sandalyeler ve yemek servis alanları dezenfekte edilir. Gün sonunda özel kimyasallar ile detaylı temizlik yapılır.
 • Yemekler için çatal, kaşık ve bıçak kese kağıdı içinde kişiye özeldir. Tepsi ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanır.

Kantin

 • Kantinde ürünler tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler ile servis edilir.
 • Kantin alanında maske kullanımı zorunludur ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilir.

Eğitim-Öğretim Süreci

 • Tüm eğitmenler ve diğer çalışanlar okulda bulundukları sürece maske takarlar. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanlar tıbbi maskeye ek olarak siperlik de kullanırlar.
 • Öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde kullanacakları koruyucu ekipman konusunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri izlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve lisede öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde maske takmaları gerekmektedir.
 • Öğrenci sıraları ders esnasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Öğrencilerin sınıf ve dersliklerde oturacağı alanlar önceden belirlenmiştir. Zorunlu haller dışında değişiklik yapılmamaktadır. Öğrenciler çapraz düzende otururlar.
 • Öğretmenler sınıf içindeki ses düzeyinin yükselmemesine dikkat ederler.
 • Sınıf ve öğrenci grupları arasındaki gün içinde etkileşim sınırlandırılmıştır.
 • Spor salonu ve bahçe gibi ortak alanların kullanımı kademelendirilmiştir. Teneffüs saatleri sınıflara göre farklılaşmaktadır.
 • Gösteri, müsabaka, gezi vb. toplu etkinlikler pandemi süresince iptal edilmiştir. Toplantılar mümkün oldukça çevrimiçi yapılır, yüz yüze yapılması durumunda sosyal mesafe kuralına uyulur.
 • Her öğrencinin kişisel malzemesi kendi sorumluluğundadır, malzeme paylaşımı yapılmaz. Ortak kullanılması gereken malzeme öğretmen sorumluluğunda her kullanımdan sonra dezenfekte edilir.
 • Öğrencilerin farklı derslikleri kullandığı durumlarda her kullanım sonrası derslikler havalandırılır ve temizlenir.
 • Hemşireler okul doktorunun gözetiminde gün içinde düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirir.
 • Devamsızlıklarda beklenmedik artışlar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne raporlanır.
Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44