MENÜ
İLKOKULDA
İyi eğitim,
mutlu gelecek.

İLKOKULDA İyi eğitim, mutlu gelecek.

AKADEMİK PROGRAMLAR

DÜŞÜNME VE YAŞAM BECERİLERİYLE ŞEKİLLENEN ÇOCUKLAR

Ata Koleji ilkokulu eğitim modeli, “Yapılandırmacı Yaklaşım”dan hareketle “kavram, beceri, değer ve davranış” ögelerine dayanmaktadır. İlkokulumuz, okul öncesi dönemde kazanılan becerileri temel alan akademik gelişimi kesintisiz biçimde sürdürürken çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Ata Eğitim Sistemi ile geleceğe iz bırakacak çocuklar yetiştirir. 

Uyguladığımız Ata özgün eğitim programı, öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını dikkate alarak tasarlanmış ve temelinde farklılaştırılmış öğretime yer verilmiştir. Farklılaştırılmış öğretim süreçleri “Çocuk Merkezli Ölçme Değerlendirme”, “Çoklu Zekâ” ve “Öğrenme Stilleri” teorileriyle desteklenmiştir.
Ata Koleji olarak öğrencilerimizi; düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, riski göze alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, 21. yüzyıl bireyleri olarak yetiştirmek hedefindeyiz.

Okulumuz için “başarı” kavramının anlamı, öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve dil becerileri alanlarındaki akademik gelişimlerinin yanı sıra; estetik duygular kazandıkları sanat; fiziksel, sosyal becerileri kazandıkları spor alanlarında da yeterlilik sahibi olabilmeleridir.

 

İlkokulda Öğrencileri Neler Bekliyor?

 • İlkokul 3. sınıfın sonuna kadar sınıf öğretmenliği, 4. Sınıftan itibaren branş öğretmenliği sistemi
 • 1. sınıftan itibaren yoğun bir yabancı dil eğitimi
 • 2. sınıftan itibaren çok iyi derecede öğretimi amaçlanan ikinci yabancı dil olarak Fransızca dil seçeneği
 • Uluslararası bağımsız kurumlar tarafından yapılan yabancı dil sınavlarında elde edilen üstün başarılar
 • Düşünme becerileri programı kapsamında dersler ve etkinlikler
 • Ata Kolejine özgü olarak hazırlanan ve öğrencilerin yaşam becerilerini ve kişilik gelişimini destekleyen bireysel farkındalık oluşturan Yaşam Becerileri Eğitim Programı.
 • Yetenek Destek Programı kapsamında yapılan yetenek değerlendirilme çalışmaları ve yetenek atölyeleri.
 • Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinde öğrencinin gelişimi, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda etkinlikler.
 • Okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirildiği Recom çalışmaları
 • Yaratıcı yazma ve görsel okuma çalışmaları
 • Gelişimsel Rehberlik uygulamaları ile çağdaş rehberlik çalışmaları.
 • Öğrencinin birebir takibinin, alanında uzman psikolojik danışmanlar ile yapılması ve aile ile düzenli bilgi paylaşımı (akademik kurul, veli toplantıları, bireysel görüşmeler…)

 

Bizi Takip Edin!
© 2022 ATA Koleji. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım | United Gode
ÇAĞRI MERKEZİ
0212 266 44 44